adskille

adskille
take apart, disconnect, distinguish, divorce, segregate, separate
* * *
* separate;
(om racer) segregate;
(udgøre forskellen på) differentiate ( fx that which differentiates a Dane from a German is ...);
(se også adskilt, skille (ad), skelne);
[adskille sig fra] differ from.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • adskille — ad|skil|le vb., r, adskilte, adskilt …   Dansk ordbog

  • § 48. Helsætninger — Det er normalt punktum der bruges til at adskille helsætninger, men ofte hører to eller flere helsætninger så tæt sammen at det er tilstrækkeligt at adskille dem med komma: (1) MELLEM HELSÆTNINGER DER ER FORBUNDET MED KONJUNKTION Der sættes komma …   Dansk ordbog

  • Analyse — At adskille sætninger og ord i mindre og mindre dele. Modsat er Syntese. Analyse kan foretages i niveauer (se også IC analyse): 1. Sætningsopbygning (hel og ledsætn.) 2. Sætningsled (Primære led) 3. Leddenes indre opbygning (Syntaktiske… …   Danske encyklopædi

  • XSL — er i IT terminologi en forkortelse for Extensible Style Language, og er en specifikation (udviklet af World Wide Web Consortiet) til layout styring i HTML og XML sider. XSL fungerer nogenlunde på samme måde som CSS ved at adskille sideindhold og… …   Danske encyklopædi

  • dissociere — dis|so|cie|re vb., r, de, t (adskille, opløse) …   Dansk ordbog

  • fraktionere — frak|tio|ne|re vb., r, de, t (opdele, adskille) …   Dansk ordbog

  • segregere — se|gre|ge|re vb., r, de, t (adskille) …   Dansk ordbog

  • separere — se|pa|re|re vb., r, de, t (adskille; officielt ophæve ægtefællers samliv) …   Dansk ordbog

  • separering — se|pa|re|ring sb., en, er, erne (det at adskille) …   Dansk ordbog

  • § 40. Indledning — Tegnsætning skal lette forståelsen af skrevne tekster. De enkelte tegn (punktum, semikolon, komma, spørgsmålstegn osv., jf. § 2. Tegn.1) bruges som hovedregel til at sammenbinde eller adskille helheder i teksten og har ofte en funktion der svarer …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”